Nhà máy sản xuất dược phẩm ROUSSEL - VIETNAM GMP - ASEAN

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm ROUSSEL - VIETNAM GMP - ASEAN
Danh mục Công nghiệp dược phẩm
Khu vực Miền Nam
Quy mô 1.5 ha
Địa chỉ KCN VIỆT NAM - SINGAPORE (VSIP) - TỈNH BÌNH DƯƠNG
Chủ đầu tư CÔNG TY ROUSSEL VIỆT NAM
Năm thực hiện 2005
Tiến độ Đã hoàn thành
Công việc thực hiện  

Dự án khác