Khách sạn Bạch Kim

Thông tin dự án

Tên dự án KHÁCH SẠN BẠCH KIM
Danh mục Khách sạn
Khu vực Miền Nam
Quy mô 2,000 m²
Địa chỉ XÃ TÂN ĐÔNG HIỆP, HUYỆN DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG
Chủ đầu tư DNTN QUỲNH CHI
Năm thực hiện 2008
Tiến độ Đã hoàn thành
Công việc thực hiện