Khách sạn Điện Lực Phú Quốc

Thông tin dự án

Tên dự án Khách sạn Điện Lực Phú Quốc
Danh mục Khách sạn
Khu vực Miền Nam
Quy mô
Địa chỉ Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
Chủ đầu tư Công Ty Điện Lực Kiên Giang
Năm thực hiện
Tiến độ
Công việc thực hiện