Khách sạn Đà Nẵng

Thông tin dự án

Tên dự án Khách sạn Đà Nẵng
Danh mục Khách sạn
Khu vực Miền Trung
Quy mô
Địa chỉ Đường Sơn Trà Điện Ngọc, TP.Đà Nẵng.
Chủ đầu tư
Năm thực hiện
Tiến độ Đã hoàn thành
Công việc thực hiện