Khối giảng đường 2C – Đại Học Mở TP.HCM - Cơ sở Long Bình Tân

Thông tin dự án

Tên dự án Khối giảng đường 2C – Đại Học Mở TP.HCM - Cơ sở Long Bình Tân
Danh mục Trường học
Khu vực Miền Nam
Quy mô GFA: 12,000 m2
Địa chỉ Trương Văn Hải, phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Chủ đầu tư Trường Đại Học Mở TP.HCM
Năm thực hiện 2022
Tiến độ
Công việc thực hiện tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi