Tổ hợp giáo dục FPT Hà Nam

Thông tin dự án

Tên dự án Tổ hợp giáo dục FPT Hà Nam
Danh mục Trường học
Khu vực Miền Bắc
Quy mô GFA: gần 68,000 m2
Địa chỉ Khu đại học Nam Cao, phường Hoàng Đông và phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Chủ đầu tư Trường Đại học FPT
Năm thực hiện 2022
Tiến độ
Công việc thực hiện tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cho hạng mục Nhà Gamma, Nhà Delta, Nhà Epsilon, hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật