Trường Chính Trị Phú Yên

Thông tin dự án

Tên dự án Trường Chính Trị Phú Yên
Danh mục Trường học
Khu vực Miền Trung
Quy mô GFA: 19.500 m2
Địa chỉ Phường 7, TP.Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án tỉnh Phú Yên
Năm thực hiện 2019
Tiến độ Đang thực hiện
Công việc thực hiện Tư vấn thiết kế cơ sở và lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình