Văn phòng & quy hoạch làng đại học Long Khánh

Thông tin dự án

Tên dự án VĂN PHÒNG & QUI HOẠCH LÀNG ĐẠI HỌC LONG KHÁNH
Danh mục Trường học
Khu vực Miền Nam
Quy mô 5,5 ha
Địa chỉ THỊ XÃ LONG KHÁNH, TỈNH ĐỒNG NAI
Chủ đầu tư VIỆN NGHIÊN CỨU Á CHÂU
Năm thực hiện 2003
Tiến độ Đã hoàn thành
Công việc thực hiện