Dự án

Dịch vụ:

Khảo sát xây dựng: Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất.

Lập hồ sơ quy hoạch.

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Tư vấn thiết kế công trình công nghiệp, dân dụng và hạ tầng kỹ thuật.

Tư vấn thiết kế, giám sát PCCC.

Lập hồ sơ tổng dự toán và dự toán chi tiết công trình.

Thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán.

Tư vấn đấu thầu.

Pháp lý xin phép xây dựng.

Quản lý dự án và giám sát thi công.

Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, tổng dự toán và dự toán chi tiết cho các hạng mục xây dựng thuộc dự án.

Nội dung công tác lập hồ sơ thiết kế bao gồm:

Quy hoạch Tổng mặt bằng công trình, thiết kế san nền, thiết kế các hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ khu đất xây dựng dự án.

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, gồm các công tác sau:

  • Thiết kế Kiến trúc công trình;
  • Thiết kế Kết cấu (từ móng đến mái);
  • Thiết kế Hệ thống điện động lực và điện chiếu sáng;
  • Thiết kế Hệ thống thông tin liên lạc nội bộ;
  • Thiết kế Hệ thống chống sét;
  • Thiết kế Hệ thống phòng cháy chữa cháy;
  • Thiết kế Hệ thống cấp thoát nước mưa, nước thải;
  • Thiết kế Hệ thống thông gió, điều hòa không khí

Bộ lọc

Năm

Tiến độ

Khu vực